Stichting Quast

stichting voor queer art

 
 


 

Hay Wijnhoven


Het "mannenthema" is voor mij vanaf de jaren 1990 belangrijk geweest. Het afbeelden en zichtbaar maken van mannen/jongens. Cruciaal waren de expositiegroep van Villa Lila en het uitgebreide netwerk van Helm met galeriehouders die geïnteresseerd waren in mannenkunst. Dat leverde mij vaste contacten op met (voormalige) galerie HoEenSeven en later met (voormalige) galerie Faubourg in Amsterdam. Momenteel heeft Mooiman in Groningen werk van mij in stock. 

Kunstenaarscentrum de Olifant gaf me de mogelijkheid prenten te drukken, me verder te ontwikkelen. Later was ik voornamelijk in  hun bronsgieterij te vinden. Een aantal jaren was dat werk mijn belangrijkste inkomstenbron. 

Daarnaast heb ik altijd een "tweede" en "derde lijn" gevolgd, met vrij conceptueel werk, dat niet of nauwelijks "queer" genoemd kan worden. En ik maak veel wetenschappelijke tekeningen, deels in opdracht. Mannen beeld ik nauwelijks meer af tegenwoordig, tenzij in een opdrachtsituatie. 

Jan van Schijndel en Frans Stam zijn al jaren vrienden en verzamelaars van mijn werk. Bij Maas-kort laat ik een keuze zien uit die collectie, waarvan veel nog nooit geëxposeerd is. Soms betreft het originelen. Hun verzameling demonstreert perfect de weg die ik gegaan ben. Onlangs zijn Jan en Frans getrouwd en heb ik voor beiden een "huwelijkskado" vervaardigd in brons -silhouetten van hun hoofden, in elkaar vervlochten: zeer queer... En heel belangrijk, maatschappelijk gezien, om dit, nu, zo, te kunnen laten zien!


Nog meer: Artolive Hay Wijnhoven