Stichting Quast

stichting voor queer art

 
 

Donaties.

Donaties zijn welkom op bankrekeningnummer NL29 RABO 0114 0855 01. 

ANBI

Stichting Quast heeft net de zogeheten ANBI status gekregen. Donaties aan ANBI instellingen kunnen afgetrokken worden van de belasting. Het RSIN ofwel fiscaal nummer is: 8522 72 674.

Doelstelling/missie Stichting Quast

Stichting Quast stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de homo- en lesbische (ofwel glbtq) emancipatie op het gebied van de beeldende kunsten door “uitingen van beeldende kunst te bevorderen” door materiële en en ideële ondersteuning van activiteiten, kunstenaars en netwerkvorming. 

De Stichting Quast is een vrijwilligersorganisatie en medewerkers ontvangen geen financiële tegemoetkoming voor hun activiteiten. 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: Clem Bongers, Peter Colstee en Helm de Laat. De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 56701578.  

Verslagen en Plannen

De Stichting Quast is opgericht in 2013 en in het Jaarbericht, annex Meerjarenprogramma 2018-2019 kunt u meer lezen over de activiteiten en werkwijze van de Stichting. En een beknopt Financieel Overizht 2017 biedt inzicht in het financiële reilen en zeilen van de stichting.